Tietosuojalausunto

Kiitos mielenkiinnostasi yritystämme kohtaan sekä käynnistäsi verkkosivustollamme www.auto1.com (jäljempänä ”verkkosivusto”).
AUTO1.com GmbH (jäljempänä ”AUTO1.com”tai ”me”) suhtautuu henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti.

Jos henkilötietoja (esim. asianomaisen henkilön [kyseinen henkilö on jäljempänä ”rekisteröity”] nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) käsitellään, käsittelyssä noudatetaan aina EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (jäljempänä ”yleinen tietosuoja-asetus”) sekä maakohtaisia AUTO1.comiin sovellettavia tietosuojasäännöksiä.
Kaikenlainen henkilötietojen käsittely, jolla ei ole lakisääteistä oikeusperustetta, tapahtuu (jos lainkaan) vain rekisteröidyn suostumuksella. Saat tästä tietosuojalausunnosta tietoja, jotka koskevat AUTO1.comin käsittelemien henkilötietojen luonnetta, laajuutta ja tarkoitusta sekä oikeuksiasi.

1. REKISTERINPITÄJÄ, JOKA VASTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYSTÄ
Rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden tietosuojasäännösten mukaisesti, on
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Saksa
 • Puhelin: +49 (0)30 / 201 63 405
 • Sähköposti: info@auto1.com

2. TIETOSUOJAVASTAAVA
Jos sinulla on tietosuojaasi koskevia kysymyksiä ja/tai ehdotuksia, voit ottaa milloin tahansa yhteyttä suoraan tietosuojavastaavaamme. Tietosuojavastaavamme yhteystiedot:
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Saksa
 • Puhelin: +49 (0)30 / 201 63 405
 • Sähköposti: datenschutz@auto1.com

3. KÄYTTÖTIETOJEN KÄSITTELEMINEN
Aina kun tällä verkkosivustolla käy käyttäjä, tämä verkkosivusto kerää yleisiä tietoja. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kyseessä ovat seuraavat tiedot:
 • käytetyt selaintyypit ja -versiot
 • pääsyjärjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä
 • verkkosivu, jolta pääsyjärjestelmä saapui tälle verkkosivustolle (eli viittaava sivu)
 • aliverkkosivustot, joilla käydään tällä verkkosivustolla pääsyjärjestelmän kautta
 • verkkosivustolla käynnin päivämäärä ja kellonaika
 • IP-osoite
 • pääsyjärjestelmän Internet-palveluntarjoaja
ja
 • muut vastaavat tiedot, joiden tarkoituksena on torjua vaara, kun IT-järjestelmiimme kohdistuu hyökkäyksiä.

AUTO1.com ei näitä käyttötietoja käsitellessään tee mitään johtopäätöksiä rekisteröidystä.

AUTO1.com tarvitsee nämä tiedot, jotta se voi
 • toimittaa tämän verkkosivuston sisällön oikealla tavalla
 • optimoida tämän verkkosivuston sisällön ja sitä koskevan mainonnan
 • varmistaa IT-järjestelmiemme ja tämän verkkosivuston taustalla olevan tekniikan jatkuvan toimintakyvyn
sekä
 • tarjota lainvalvontaviranomaisille tarvittavat tiedot rikosoikeudellisten menettelyiden toteuttamiseksi kyberhyökkäyksen tapahtuessa.
Tämän käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta f.
AUTO1.com analysoi nämä anonymisoidussa muodossa olevat tiedot toisaalta tilastotarkoituksia varten ja toisaalta tietosuojan ja tietoturvan lisäämiseksi. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn antamista henkilötiedoista.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN ULKOPUOLISILLE PALVELUNTARJOAJILLE

AUTO1.com saa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta apua tiettyä teknistä tietojen analysointia, käsittelyä tai tallennusprosesseja varten (esim. koottujen, ei-henkilökohtaisten tilastotietojen saamiseksi tietokannoista tai varmuuskopioiden tallennusta varten). Nämä palveluntarjoajat valitaan huolellisesti, ja ne täyttävät tiukat tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset. Niiden on pidettävä tiedot ehdottoman luottamuksellisina, ja ne saavat käsitellä henkilötietoja vain saatuaan toimeksiannon AUTO1.comilta sekä AUTO1.comin ohjeiden mukaisesti. Kyseisten palveluntarjoajien mukanaolon oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artikla.

AUTO1.com tekee yhteistyötä sellaisten yritysten ja muiden yksiköiden kanssa, jotka tarjoavat erikoisasiantuntemusta erikoisaloilta (esim. veroneuvojat, oikeudelliset neuvonantajat, tilitoimistot, logistiikkayritykset). Näiden yksiköiden on joko oikeudellisten tai sopimuksellisten velvoitteiden vuoksi pidettävä tiedot luottamuksellisina. Jos henkilötietojen välittäminen näille yksiköille on tarpeen, oikeusperuste on, yhteistyön asianmukaisesta tyypistä riippuen, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta b tai f.

5. EVÄSTEET

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka asetetaan ja tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta. Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneen kiintolevylle, eivätkä ne aiheuta siellä vahinkoa. Verkkosivuston evästeet sisältävät käyttäjää koskevia henkilötietoja. Evästeiden ansiosta verkkosivuston käyttäjä ei esimerkiksi joudu syöttämään tietoja uudelleen, ja ne yksinkertaistavat tietyn sisällön välittämistä sekä auttavat AUTO1.comia tunnistamaan verkkosivuston erityisen suositut alueet. Tämän ansiosta AUTO1.com voi muun muassa mukauttaa verkkosivuston sisällön täysin sivuston käyttäjien tarpeiden mukaisesti.

Tämän käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta f. Käyttäjä voi milloin tahansa estää tätä verkkosivustoa asettamasta evästeitä säätämällä käytetyn Internet-selaimen asetuksia vastaavalla tavalla ja siten vastustamalla evästeiden asettamista pysyvästi. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa Internet-selaimen tai muiden ohjelmien kautta. Tämä on mahdollista kaikissa yleisesti käytetyissä Internet-selaimissa. Jos käyttäjä poistaa evästeiden asettamisen käytöstä käytetyssä Internet-selaimessa, kaikki tämän verkkosivuston toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä täydessä laajuudessaan.

6. GOOGLE ANALYTICS

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia. Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Verkkoanalyysi on verkkosivustoilla kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen keräämistä, koostamista ja analysointia. Verkkoanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja siitä, miltä verkkosivulta rekisteröity on saapunut verkkosivulle (eli mikä on viittaava sivu), millä verkkosivuston alisivustoilla käytiin tai miten usein ja kuinka kauan alisivustoa katseltiin. Verkkoanalyysia käytetään pääasiassa verkkosivun optimoimiseksi sekä kustannus-hyötyanalyysin tekemiseksi Internet-mainonnasta.

Google Analytics -komponentin osalta operatiivinen yhtiö on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google LLC on varmennettu Privacy Shield -menettelyn mukaisesti, ja siten se takaa noudattavansa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Analyticsin kautta tapahtuvaa verkkoanalyysia varten AUTO1.com käyttää liitettä ”_gat._anonymizeIp”. Tämän liitteen avulla Google katkaisee ja anonymisoi rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoitteen, jos verkkosivustollamme käydään Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltiosta. Google Analytics -komponentin tarkoitus on verkkosivuston kävijävirran analysointi. Google käyttää kerättyjä tietoja muun muassa verkkosivuston käytön analysoimiseen, jotta se voi laatia meille verkkoraportteja, joissa näkyy verkkosivustolla tapahtuva toiminta, ja jotta se voi tarjota verkkosivuston käyttöön liittyviä lisäpalveluita. Google Analytics käyttää ”evästeitä”eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivuston käyttösi analysoimisen. Joka kerta kun tämän verkkosivuston – jota ylläpitää käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä ja johon Google Analytics -komponentti on integroitu – jollakin yksittäisellä sivulla käydään, vastaava Google Analytics -komponentti aktivoi automaattisesti rekisteröidyn IT-järjestelmän Internet-selaimen välittämään tiedot Googlelle verkkoanalyysia varten.

Tämän teknisen prosessin yhteydessä Google saa henkilötietoja – kuten rekisteröidyn IP-osoitteen – minkä ansiosta Google voi muun muassa seurata kävijöiden alkuperää ja napsautuksia ja sen seurauksena sallia toimeksiantojen laskutuksen. Evästeen avulla tallennetaan henkilötiedot, kuten käynnin ajankohta, paikka, josta verkkosivustolla käytiin, sekä niiden kertojen määrä, jotka rekisteröity kävi verkkosivustollamme. Joka kerta kun verkkosivustolla käydään, nämä henkilötiedot – mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite – siirretään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin.

Google saattaa välittää nämä teknisen prosessin kautta kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille. Kuten edellä on jo esitetty, rekisteröity voi milloin tahansa estää verkkosivustoamme asettamasta evästeitä säätämällä käytetyn Internet-selaimen asetuksia vastaavalla tavalla ja siten vastustamalla evästeiden asettamista pysyvästi. Kyseinen käytetyn Internet-selaimen asetusten säätö estää myös Googlea asettamasta evästettä rekisteröidyn IT-järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo asettama eväste voidaan poistaa milloin tahansa Internet-selaimen tai muiden ohjelmien kautta. Rekisteröity voi myös vastustaa Google Analyticsin toteuttamaa tietojen keräämistä, joka liittyy tämän verkkosivuston käyttöön, sekä vastustaa Googlen suorittamaa kyseisten tietojen käsittelemistä ja estää kyseisen keräämisen ja käsittelemisen.

Tätä varten rekisteröidyn on ladattava selaimen lisäosa osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ja asennettava se. Tämän selaimen lisäosan ansiosta Google Analytics saa tietää JavaScriptin kautta, ettei verkkosivuilla käyntejä koskevia tietoja saa välittää Google Analyticsille. Google katsoo, että selaimen lisäosan asentaminen tarkoittaa vastustamista. Jos rekisteröidyn IT-järjestelmä poistetaan, alustetaan tai asennetaan myöhemmin uudelleen, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosa uudelleen, jotta Google Analytics poistetaan käytöstä. Jos rekisteröity tai kuka tahansa muu henkilö, joka luetaan kuuluvaksi rekisteröidyn määräysvallan alle, poistaa selaimen lisäosan asennuksen tai poistaa sen käytöstä, selaimen lisäosan voi asentaa tai aktivoida uudelleen. Saat lisätietoja ja näet sovellettavat Googlen tietosuojasäännökset osoitteista https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics selitetään tarkemmin osoitteessa https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .Tämän käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta f.

7. GOOGLE TAG MANAGER
Tämä verkkosivusto käyttää Google Tag Manageria. Tämän palvelun ansiosta verkkosivuston tageja voi hallita käyttöliittymän kautta. Tagit ovat pieniä koodinpätkiä, jotka muun muassa mittaavat verkkoliikennettä ja kävijöiden käyttäytymistä. Google Tag Manager ottaa käyttöön vain tageja. Evästeitä ei käytetä eikä siten henkilötietoja kerätä osana kyseistä prosessia. Google Tag Manager käynnistää muita tageja, jotka puolestaan saattavat kerätä tietoja. Google Tag Manager ei kuitenkaan käytä näitä tietoja. Jos käytöstäpoisto tapahtui verkkotunnuksen tai evästeen tasolla, se pysyy voimassa kaikkien seurantatagien osalta, jos ne on otettu käyttöön Google Tag Managerilla.
8. AMAZON CLOUDFRONT
Tämä verkkosivusto käyttää Amazon CloudFrontia, joka on Amazon Web Services, Inc:n (jäljempänä ”Amazon”) tarjoama sisällönjakeluverkko (CDN, content delivery network). Sisällönjakeluverkon käyttäminen lyhentää verkkosivuston latausaikaa. Amazon ylläpitää useita palvelimia Euroopassa (mukaan lukien Saksan Frankfurt am Mainissa ja Italian Milanossa), jotta se voi lähettää tietomme sinulle mahdollisimman nopeasti. Teknisesti ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että selaimesi saattaa käydä EU:n ulkopuolella sijaitsevalla palvelimella (syy voi olla esimerkiksi se, että käyt tällä verkkosivustolla EU:n ulkopuolelta). Kyseisessä tapauksessa tiedot lähetetään selaimestasi suoraan vastaavaan maahan ja/tai vastaavalle alueelle (Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia, Australia). Amazon on varmennettu Privacy Shield -menettelyn mukaisesti, ja siten se takaa noudattavansa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4). Katso lisätietoja Amazon CloudFrontista osoitteesta https://aws.amazon.com/de/cloudfront/. Löydät Amazonin tietosuojakäytännön osoitteesta https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

9. CRAZYEGG.COM
Tämä verkkosivusto käyttää seurantatyökalua CrazyEgg.com tallentaakseen satunnaisesti valitut yksittäiset käynnit (ja vain anonymisoidun IP-osoitteen). Tämä seurantatyökalu mahdollistaa evästeitä käyttäen sen analysoimisen, millä tavalla käytät verkkosivustoa (esim. mitä sisältöä napsautetaan). Tätä tarkoitusta varten käyttäjäprofiili esitetään visuaalisesti. Työkalu luo käyttäjäprofiileja pseudonyymeja käyttäen. Tämän käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta f. Voit milloin tahansa vastustaa CrazyEgg.comin luomien tietojen käsittelyä noudattamalla ohjeita, jotka ovat osoitteessa http://www.crazyegg.com/opt-out. Katso lisätietoja CrazyEgg.comin tietosuojasta osoitteesta http://www.crazyegg.com/privacy.

10. HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN JA ESTÄMINEN

AUTO1.com käsittelee ja säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen säilyttämisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Kun säilyttämisen tarkoitus on lakannut olemasta, henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan rutiininomaisesti ja oikeudellisten säännösten mukaisesti. Käyttötiedot poistetaan yleensä 30 päivän kuluttua.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jos haluat käyttää jotakin tässä lausekkeessa luetelluista oikeuksistasi, voit milloin tahansa lähettää asiasta viestin lausekkeessa 1 tai lausekkeessa 2 mainittuja yhteystietoja käyttäen (esim. sähköpostitse tai kirjeitse).

a. Oikeus saada vahvistus

Sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja.

b. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy erityisesti seuraaviin tietoihin:
 • sinusta tallennetut henkilötiedot
 • käsittelyn tarkoitukset
 • käsiteltävinä olevien henkilötietojen ryhmät
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan
 • henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • automaattisen päätöksenteon olemassaolo
 • tieto siitä, onko henkilötietoja siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon.

c. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia
 • sinua koskevien epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisua
ja
 • sinua koskevien puutteellisten henkilötietojen täydennystä.

d. Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä erityisesti, jos
 • tarkoitus, jota varten henkilötietoja kerättiin tai muuten käsiteltiin, on lakannut olemasta
 • peruutat suostumuksesi, johon käsittely perustui, eikä käsittelyyn ole muuta oikeusperustetta
 • vastustat käsittelyä, eikä käsittelyyn ole olemassa pakottavaa perusteltua syytä
ja/tai
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

e. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista, jos
 • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa AUTO1.com voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja vaadit henkilötietojen poistamisen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • henkilötietoja ei enää tarvita käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä eikä vielä ole selvennetty, lopetetaanko henkilötietojen käsittely vastustuksesi johdosta.

f. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin se on teknisesti mahdollista ja jos se ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

g. Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu seuraavaan syyhyn:

 • käsittely on tarpeen AUTO1.comin tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä, AUTO1.com ei enää käsittele niitä, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittelyn tarkoitus on oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Jos haluat käyttää vastustamisoikeutta, voit milloin tahansa lähettää asiasta viestin lausekkeessa 1 tai lausekkeessa 2 mainittuja yhteystietoja käyttäen (esim. sähköpostitse, faksitse tai kirjeitse).

Versio voimassa pvm 09-2018