Informacja o ochronie danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą spółką i za wejście na naszą stronę internetową www.auto1.com (dalej „Strona”). AUTO1.com GmbH (dalej „AUTO1.com” lub „Spółka”) poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych.

Jeżeli dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu danej osoby [taka osoba określana jest dalej mianem „Osoby, której dane dotyczą”]) będą przetwarzane, ma to miejsce zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem ochrony danych UE (dalej „RODO”) oraz zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych wiążącymi dla spółki AUTO1.com.
Każde przetwarzanie danych osobowych, dla którego nie ma podstaw prawnych będzie mieć miejsce (jeżeli w ogóle) wyłącznie za zgodą Osoby, której dane dotyczą. Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych zawiera szczegóły dotyczące charakteru, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych przez AUTO1.com, a także informacje o prawach Osoby, której dane dotyczą.

1. Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w znaczeniu RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych jest
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Niemcy
 • Telefon: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-mail: info@auto1.com

2. Inspektor ochrony danych
W przypadku pytań i/lub sugestii w odniesieniu do ochrony danych, można kontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w dowolnej chwili.
Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem:
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Niemcy
 • Telefon: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-mail: datenschutz@auto1.com

3. Przetwarzanie danych o użytkowaniu Za każdym razem, gdy na niniejszą Stronę wchodzi użytkownik, Strona ta zbiera ogólne dane i informacje. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach log na serwerze. Dotyczy to następujących danych:
 • rodzaj przeglądarki i stosowana wersja,
 • system operacyjny systemu wchodzącego na stronę,
 • strona internetowa, z której system wchodzący na stronę trafił na tę Stronę (znana jako adres odsyłający),
 • podstrony, które system wchodzący na stronę odwiedza na tej Stronie,
 • data i godzina wejścia na Stronę,
 • adres IP,
 • dostawca usług internetowych systemu wchodzącego na stronę,
oraz
 • inne podobne dane i informacje mające na celu zapobiegać ryzyku w przypadku ataków skierowanych na nasze systemy IT.
Przetwarzając te dane o użytkowaniu, AUTO1.com nie wyciąga żadnych wniosków na temat Osoby, której dane dotyczą. AUTO1.com potrzebuje tych danych, by
 • w sposób poprawny wyświetlać zawartość Strony,
 • zoptymalizować treść i reklamy dla tej Strony,
 • zapewnić ciągłość naszych systemów IT oraz technologii stanowiących podstawę tej Strony
a także
 • przekazać organom ścigania informacje, które są niezbędne na cele przeprowadzenia postępowań karnych w przypadku cyberataku.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.
Te dane w zanonimizowanej formie są analizowane przez AUTO1.com na potrzeby statystyczne, a także by zwiększyć poziom ochrony i bezpieczeństwa danych. Zanonimizowane dane w plikach log na serwerze są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez Osobę, której dane dotyczą.

4. Przesył danych osobowych do zewnętrznych usługodawców

AUTO1.com korzysta z usług zewnętrznych usługodawców na potrzeby technicznej analizy danych, czy procesów przetwarzania lub przechowywania (np. by otrzymać zagregowane, bezosobowe statystyki z baz danych lub w celu przechowywania kopii zapasowych). Ci usługodawcy są starannie wybierani i spełniają wysokie standardy w odniesieniu do ochrony i bezpieczeństwa danych. Są oni zobowiązani zachować ścisłą poufność danych i przetwarzać dane wyłącznie na polecenie AUTO1.com i zgodnie z instrukcjami AUTO1.com. Podstawą prawną regulującą angażowanie takich usługodawców jest Art. 28 RODO.
AUTO1.com współpracuje ze spółkami i innymi podmiotami, które świadczą wyspecjalizowaną ekspertyzę w odniesieniu do niektórych obszarów (np. konsultanci podatkowi, radcy prawni, biura rachunkowe, firmy logistyczne). Te podmioty są zobowiązane prawnie lub umownie do zachowania poufności. Jeżeli konieczny jest przesył danych osobowych do takich podmiotów, podstawą prawną, w zależności od rodzaju współpracy, jest Art. 6(1)(b) lub (f) RODO.

5. Cookies

Niniejsza Strona korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany i przechowywany w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika i nie wywołują żadnych szkód. Pliki cookie tej Strony zawierają dane osobowe użytkownika. Pliki cookie oszczędzają użytkownikowi Strony, przykładowo, ponownego wprowadzania danych, ułatwiają przesył konkretnej treści i pomagają AUTO1.com zidentyfikować szczególnie popularne obszary Strony. Pozwala to AUTO1.com, między innymi, na dostosowanie treści Strony do potrzeb jej użytkowników.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO. Użytkownik może, w dowolnym czasie, zablokować Stronie możliwość umieszczania plików cookie, dokonując stosownych ustawień w ustawieniach przeglądarki, tym samym na stale sprzeciwiając się zapisowi plików cookie. Co więcej, pliki cookie, które zostały już zapisane mogą zostać usunięte za pośrednictwem przeglądarki lub oprogramowania. Ta opcja jest dostępna w popularnych przeglądarkach. Jeżeli użytkownik wyłączy zapis plików cookie w przeglądarce internetowej, z której korzysta, najprawdopodobniej nie wszystkie funkcje tej Strony będą w pełni dostępne.

6. Google Analytics

Niniejsza Strona korzysta z Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy stron. Analiza stron internetowych to zbieranie, łączenie i analiza danych odnoszących się do zachowania użytkowników na stronach. Usługa analizy stron zbiera, między innymi, dane na temat tego z jakiej strony Osoba, której dane dotyczą trafiła na tę stronę (strona znana jako adres odsyłający), które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone lub jak często lub na jak długo podstrona jest odwiedzana. Analiza stron jest stosowana, by zoptymalizować stronę internetową i by przeprowadzić analizę stosunku kosztu do korzyści reklam w Internecie.

Spółką obsługującą Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google LLC posiada certyfikat na mocy programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i gwarantuje, że działa ona zgodnie z europejskim prawem na rzecz ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Na potrzeby analizy za pośrednictwem Google Analytics AUTO1.com stosuje sufiks „_gat._anonymizeIp”. Dzięki tej funkcji, adres IP połączenia internetowego Osoby, której dane dotyczą zostaje skrócony i zanonimizowany przez Google, jeżeli Osoba, której dane dotyczą wchodzi na naszą Stronę z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego kraju będącego częścią Porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym. Celem Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających naszą Stronę. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, by przeanalizować wykorzystanie Strony, aby stworzyć raporty internetowe, które podsumowują aktywności na Stronie, a także by świadczyć dodatkowe usługi związane z wykorzystaniem Strony.

Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie, to jest pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze użytkownika i które pozwalają zanalizować, jak korzystał on ze Strony. Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na poszczególne podstrony niniejszej Strony internetowej – która jest obsługiwana przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i która korzysta z usługi Google Analytics – narzędzie Google Analytics zmusza przeglądarkę internetową w systemie IT Osoby, której dane dotyczą, by przesłała ona dane spółce Google w celu dokonania analizy. W kontekście tego procesu technicznego, Google pozna dane osobowe – takie jak adres IP Osoby, której dane dotyczą – które pozwolą spółce Google, między innymi, na prześledzenie pochodzenia odwiedzających i kliknięć i tym samym umożliwią zafakturowanie prowizji.

Dzięki plikom cookie, przechowywane są dane osobowe, na przykład godzina dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp do naszej Strony oraz liczba wejść Osoby, której dane dotyczą na naszą Stronę. Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na naszą Stronę, te dane osobowe, a także adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta Osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do spółki Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez spółkę Google w USA. Google potencjalnie przesyła te dane osobowe, które zebrała dzięki temu procesowi, stronom trzecim.

Jak stwierdzono powyżej, Osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym czasie, zablokować Stronie możliwość umieszczania plików cookie, dokonując stosownych ustawień w ustawieniach przeglądarki, tym samym na stale sprzeciwiając się zapisowi plików cookie. Taka zmiana ustawień przeglądarki uniemożliwi również spółce Google umieszczanie plików cookie w systemie IT Osoby, której dane dotyczą. Co więcej, pliki cookie, które zostały już umieszczone przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym czasie za pośrednictwem przeglądarki lub oprogramowania. Co więcej, Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się zbieraniu danych przez Google Analytics i związanych z wykorzystaniem niniejszej Strony, a także sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych przez Google i zapobiegać takiemu zbieraniu i przetwarzaniu. Aby zrealizować swoje prawa, Osoba, której dane dotyczą musi pobrać wtyczkę dla przeglądarki na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować tę wtyczkę. Ta wtyczka informuje narzędzie Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że nie może ono przesyłać żadnych danych i informacji na temat wizyt na stronach. Google uznaje zainstalowanie takiej wtyczki jako sprzeciw. Jeżeli system IT Osoby, której dane dotyczą zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, Osoba, której dane dotyczą musi ponownie zainstalować wtyczkę przeglądarki, by wyłączyć narzędzie Google Analytics. Jeżeli wtyczka zostanie odinstalowana lub wyłączona przez Osobę, której dane dotyczą lub inną osobę, która podlega kontroli Osoby, której dane dotyczą, można taką wtyczkę ponownie zainstalować lub włączyć. Aby uzyskać dodatkowe informacje oraz poznać szczegóły na temat przepisów dotyczących ochrony danych spółki Google, należy wejść na stronę https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod następującym łączem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ . Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

7. Google Tag Manager

Niniejsza Strona korzysta z Google Tag Manager. Ta usługa pozwala na zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Tagi to niewielkie elementy kodu, które służą, między innymi, by mierzyć ruch i zachowanie odwiedzających. Google Tag Manager jedynie instaluje tagi. Nie korzysta z plików cookie i tym samym nie zbiera danych osobowych w ramach tego procesu. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma jednak dostępu do takich danych. Jeżeli przeprowadzono deaktywację na poziomie domeny lub plików cookie, pozostanie ona aktywna dla wszystkich tagów, pod warunkiem, że zostały one zainstalowane przez Google Tag Manager.

8. Amazon CloudFront

Niniejsza Strona korzysta z usługi Amazon CloudFront, systemu CDN (content delivery network) spółki Amazon Web Services, Inc. (dalej „Amazon”).

Korzystanie z systemu CDN skraca czas ładowania się Strony. Amazon obsługuje kilka serwerów w Europie (w tym we Frankfurcie nad Menem, w Niemczech i w Mediolanie we Włoszech), aby móc wysyłać nasze dane najszybciej jak to możliwe. Jednakże w kwestiach technicznych nie można zapewnić, że przeglądarka nie skorzysta z serwera znajdującego się poza UE (np. dlatego, że wejście na tę Stronę miało miejsce spoza UE lub z innego powodu). W takim przypadku, dane wysłane z przeglądarki są wysyłane bezpośrednio do stosownego kraju i/lub regionu (Ameryka Północna i Południowa, Azja, Australia). Spółka Amazon posiada certyfikat na mocy programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i gwarantuje, że działa ona zgodnie z europejskim prawem na rzecz ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Amazon CloudFront, należy wejść na stronę https://aws.amazon.com/de/cloudfront/.

Z polityką prywatności Amazon można się zapoznać pod adresem https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

9. CrazyEgg.com
Ta Strona korzysta z narzędzia śledzenia CrazyEgg.com, aby zapisywać losowo wybrane wejścia (tylko z wykorzystywaniem zanonimizowanych adresów IP). Korzystając z ciasteczek, to narzędzie śledzenia pozwala na analizę tego, jak użytkownik korzysta ze Strony (to jest co użytkownik klika). W tym celu, profil użytkownika jest wyświetlany wizualnie. Narzędzie tworzy profile użytkowników wykorzystując pseudonimy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO. W dowolnej chwili użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych tworzonych przez CrazyEgg.com, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie http://www.crazyegg.com/opt-out. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ochrony danych przez CrazyEgg.com, należy wejść na stronę http://www.crazyegg.com/privacy.

10. Usuwanie i blokowanie danych osobowych
AUTO1.com przetwarza i przechowuje inne dane osobowe wyłącznie przez taki okres, który jest konieczny, by zrealizować cel przechowywania. Gdy cel przechowywania zostanie zrealizowany, dane osobowe zostają usunięte lub zanonimizowane rutynowo, zgodnie z przepisami prawa. Dane o użytkowaniu są co do zasady usuwane co 30 dni.

11. Prawa Osoby, której dane dotyczą

W sytuacji, gdy Osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw wymienionych w niniejszej klauzuli, może ona wysłać nam wiadomość na dane kontaktowe podane w klauzuli 1 lub klauzuli 2 (na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub pismo).

a. Prawo do uzyskania potwierdzenia

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane.

b. Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji w następujących kwestiach:

 • dane osobowe jej dotyczące;
 • cele przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
 • informacje czy dane zostały przesłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

c. Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania
 • o sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą
oraz
 • o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które jej dotyczą.

d. Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania o bezzwłoczne usunięcie danych, które jej dotyczą, zwłaszcza w sytuacji, gdy:
 • cele, na które dane osobowe zostały zebrane lub w ramach których były przetwarzane nie są już aktualne;
 • Osoba, której dane dotyczą wycofała swoją zgodę, na której oparte było przetwarzanie i nie ma innych podstaw prawnych przetwarzania;
 • Osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się przetwarzaniu i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
i/lub
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania o ograniczenie przetwarzania, w sytuacji, gdy:
 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający AUTO1.com sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • dane osobowe nie są już potrzebne na cele przetwarzania, ale są one potrzebne Osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy sprzeciw doprowadzi do zaprzestania przetwarzania.

f. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące. Co więcej, osoba, której dane dotyczą ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

g. Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli przetwarzanie:
 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AUTO1.com lub przez stronę trzecią.

W przypadku sprzeciwu, AUTO1.com nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W sytuacji, gdy Osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprzeciwu, może ona wysłać nam wiadomość na dane kontaktowe podane w klauzuli 1 lub klauzuli 2 (na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub pismo).

Wersja na dzień 09.2018

*****